Ten projekt wspierają

Harmonogram projektu

Sierpień 2020
Kick off
Wrzesień 2020
Desk research
Październik 2020
Badania jakościowe
Listopad 2020
Badania ilościowe
Grudzień 2020
Analiza danych z badań
Styczeń 2021
Sformułowanie założeń / wyzwań projektowych
Luty 2021
Projektowanie rozwiązań
Marzec 2021
Przygotowanie prototypu
Maj 2021
Badanie weryfikujące prototypy (metody do ustalenia)
Czerwiec 2021
Testowanie prototypu
Wrzesień 2021
Stworzenie rozwiązania
Październik 2021
Wdrożenie
Styczeń 2022
Analiza i wnioskowanie
Statystyki

Opis projektu

Proces leczenia to także edukacja pacjenta i jego opiekuna. Od dobrej edukacji zależy sukces leczenia czy też utrzymywania dobrego stanu zdrowia pacjenta po wyjściu ze szpitala. Pacjenci, szczególnie w chorobach przewlekłych, wychodzą do domu z zaleceniami dotyczącymi dalszych kroków leczenia, czy postępowania w sytuacjach które mogą się zdarzyć na skutek choroby. Wiedza pacjentów i ich opiekunów oraz możliwość sięgnięcia po odpowiedź, poradę to elementy które są bardzo potrzebne. Wiele problemów zdrowotnych w chorobach przewlekłych wynika właśnie z niewłaściwego stosowania się do zaleceń lekarskich. W takich przypadkach świadomość pacjentów, ich edukacja to kluczowe narzędzia do osiągnięcia sukcesu.

Przedmiotem projektu jest wypracowanie rozwiązania, dzięki któremu poprawi się edukacja pacjentów i ich opiekunów. Miejsce to powinno uwzględniać możliwości wrzucenia kontentu przez szpitale, przychodnie oraz być skalowalne aby dało się zaaplikować do różnych jednostek chorobowych. Rozwiązanie to powinno także dawać możliwość wybierania przez lekarza, edukatora odpowiedniego kontentu, szczególnie ważnego dla konkretnych jednostek chorobowych. Taka edukacja mogłaby także kończyć się certyfikacją.

Chcesz dostawiać bieżące wiadomości o projektach K.I.D.S.? Zapisz się do naszego newslettera!

Zaplanowane wydatki

Liderzy projektu

Karolina Sielska – Bielska

Service Designer w Sage sp. z. o o odpowiada za wdrażanie produktów i usług opartych o wiedzę na temat potrzeb klientów. Z wykształcenia antropolog kultury, łączy pasję do obserwowania i analizowania otaczającego świata z doświadczeniem marketingowym i CX. Moderator Design Thinking.

Zespół projektowy

Angelika Szlendak

Trener twórczego myślenia, facylitator Design Thinking, UX Designer. Od ponad 12 lat wspiera firmy w procesach opracowywania i wdrażania innowacji. Projektuje kampanie marketingowe i komunikacyjne, a także eventy i warsztaty. Współpracowała w tym zakresie z takimi firmami jak; DELL, Bosch & Siemens Home, STILL, Novartis, GSK i Abbott. Filolog języka polskiego z wykształcenia, humanista z usposobienia, odkrywca-badacz z zamiłowania.

Sabina Białek

Dyrektor ds. Badań K.I.D.S.

Product Owner/ UX Designer/ Design Thinking Facilitator/ SDGs Facilitator/Patient Experience Designer

Paweł Bielski

CX Manager | Innovation Designer | Moderator Desing Thinking